k.ú.: 754480 - Staré Město u Moravské Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578789 - Staré Město NUTS5 CZ0533578789
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 621 10075661
zahrada 525 304062
ovoc. sad 31 160334
travní p. mez, stráň 85 89766
travní p. 473 2046934
lesní poz 140 3120642
vodní pl. nádrž umělá 1 9988
vodní pl. rybník 2 492
vodní pl. tok přirozený 46 73882
vodní pl. tok umělý 8 6789
vodní pl. zamokřená pl. 3 6768
zast. pl. společný dvůr 2 381
zast. pl. zbořeniště 5 1409
zast. pl. 403 150525
ostat.pl. dráha 1 12882
ostat.pl. jiná plocha 178 215085
ostat.pl. manipulační pl. 55 43511
ostat.pl. mez, stráň 3 5264
ostat.pl. neplodná půda 11 6752
ostat.pl. ost.dopravní pl. 15 32778
ostat.pl. ostat.komunikace 244 357491
ostat.pl. pohřeb. 2 11650
ostat.pl. silnice 56 113171
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 22333
ostat.pl. zamokřená pl. 6 4702
ostat.pl. zeleň 28 23053
Celkem KN 2955 16896305
Par. DKM 1515 13196791
Par. KMD 1440 3699514
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 151
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 401
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 14
LV 478
spoluvlastník 737

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.05.2015
DKM-KPÚ 24.12.2012 1:1000 04.01.2013 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.05.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 00:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.