k.ú.: 754498 - Staré Město u Frýdku-Místku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 552551 - Staré Město NUTS5 CZ0802552551
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 474 1539589
zahrada skleník-pařeniš. 1 13
zahrada 499 277238
travní p. 189 627173
lesní poz 200 733743
vodní pl. nádrž umělá 1 113
vodní pl. tok přirozený 60 284324
vodní pl. zamokřená pl. 13 11108
zast. pl. zbořeniště 7 1640
zast. pl. 837 256061
ostat.pl. dobývací prost. 14 5541
ostat.pl. dráha 10 58061
ostat.pl. jiná plocha 442 336035
ostat.pl. manipulační pl. 53 86118
ostat.pl. neplodná půda 171 231357
ostat.pl. ostat.komunikace 242 132353
ostat.pl. pohřeb. 1 4962
ostat.pl. silnice 22 52123
ostat.pl. skládka 5 4835
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 28316
ostat.pl. zeleň 22 9372
Celkem KN 3274 4680075
Par. DKM 3274 4680075
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 460
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 18
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 81
bez čp/če jiná st. 82
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 82
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 820
byt.z. byt 12
obč.z. byt 1
obč.z. dílna 1
Celkem JED 14
LV 716
spoluvlastník 926

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.06.2007
Ins. A 1:2000 31.12.1949 04.06.2007 reambulace v r. 1975
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1949 reprodukce otisku mapy z r. 1929


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 17.05.2022 15:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.