k.ú.: 754587 - Skalka u Nové Bystřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546798 - Nová Bystřice NUTS5 CZ0313546798
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 390141
zahrada 10 4252
travní p. mez, stráň 5 23161
travní p. 45 1361222
lesní poz 76 1634727
vodní pl. nádrž umělá 1 1345
vodní pl. rybník 6 90581
vodní pl. tok umělý 6 7278
zast. pl. zbořeniště 1 25
zast. pl. 23 11889
ostat.pl. jiná plocha 20 64159
ostat.pl. manipulační pl. 7 14763
ostat.pl. neplodná půda 69 88099
ostat.pl. ostat.komunikace 19 34243
ostat.pl. silnice 1 22940
Celkem KN 296 3748825
Par. KMD 296 3748825
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 21
LV 26
spoluvlastník 33

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2015
S-SK GS 1:2880 1828 29.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.05.2022 03:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.