k.ú.: 754803 - Bystré u Stárkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574465 - Stárkov NUTS5 CZ0523574465
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52093 - Hronov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 802814
zahrada 87 64341
travní p. 340 2268303
lesní poz 164 1756699
vodní pl. rybník 1 194
vodní pl. tok přirozený 30 17750
vodní pl. tok umělý 1 2188
vodní pl. zamokřená pl. 1 68
zast. pl. společný dvůr 15 6447
zast. pl. zbořeniště 6 3067
zast. pl. 103 38997
ostat.pl. jiná plocha 28 32984
ostat.pl. manipulační pl. 11 37319
ostat.pl. neplodná půda 52 34306
ostat.pl. ostat.komunikace 118 120606
ostat.pl. silnice 2 53123
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8237
Celkem KN 995 5247443
Par. DKM 995 5247443
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 102
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 139
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2003
THM-V 1:2000 06.12.1973 11.12.2003
S-SK GS 1:2880 1840 06.12.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 05:54

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.