k.ú.: 754820 - Chlívce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574465 - Stárkov NUTS5 CZ0523574465
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52093 - Hronov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 231990
zahrada 28 17130
travní p. 206 868317
lesní poz les(ne hospodář) 4 3868
lesní poz 127 1487385
vodní pl. tok umělý 1 120
zast. pl. společný dvůr 4 877
zast. pl. zbořeniště 2 605
zast. pl. 47 12823
ostat.pl. jiná plocha 12 11952
ostat.pl. manipulační pl. 2 931
ostat.pl. neplodná půda 21 15637
ostat.pl. ostat.komunikace 86 51901
ostat.pl. silnice 2 19936
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1571
Celkem KN 555 2725043
Par. DKM 555 2725043
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 47
LV 88
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2003
THM-V 1:2000 06.12.1973 11.12.2003
S-SK GS 1:2880 1840 06.12.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 22:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.