k.ú.: 754854 - Starojická Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599905 - Starý Jičín NUTS5 CZ0804599905
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 622 3527545
zahrada 262 266290
travní p. 123 316110
lesní poz 90 993131
vodní pl. nádrž umělá 1 1603
vodní pl. tok přirozený 14 3933
vodní pl. tok umělý 101 30279
zast. pl. společný dvůr 6 742
zast. pl. zbořeniště 3 908
zast. pl. 203 87278
ostat.pl. jiná plocha 59 66045
ostat.pl. manipulační pl. 21 20888
ostat.pl. neplodná půda 12 8811
ostat.pl. ostat.komunikace 139 124257
ostat.pl. pohřeb. 4 2478
ostat.pl. silnice 16 35643
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 4546
ostat.pl. zeleň 1 1111
Celkem KN 1684 5491598
Par. KMD 1684 5491598
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 117
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 197
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 348
spoluvlastník 540

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2010
KM-D 1:2000 28.12.2000 21.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1833 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 17.05.2022 16:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.