k.ú.: 754889 - Starovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584908 - Starovičky NUTS5 CZ0644584908
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62071 - Hustopeče

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 3 9758
orná půda 1071 5279455
vinice 281 1290745
zahrada 435 170912
ovoc. sad 76 294780
travní p. 120 234107
vodní pl. nádrž umělá 1 2320
vodní pl. rybník 1 7623
vodní pl. tok přirozený 11 32975
zast. pl. společný dvůr 2 313
zast. pl. 545 144672
ostat.pl. dálnice 3 139987
ostat.pl. jiná plocha 177 148209
ostat.pl. manipulační pl. 17 11814
ostat.pl. neplodná půda 105 117502
ostat.pl. ostat.komunikace 175 328805
ostat.pl. pohřeb. 1 1930
ostat.pl. silnice 17 76676
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12075
ostat.pl. zeleň 53 276054
Celkem KN 3096 8580712
Par. DKM 3096 8580712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 323
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 3
Celkem BUD 526
byt.z. byt 8
obč.z. byt 6
Celkem JED 14
LV 823
spoluvlastník 1175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.10.2019 1:1000 11.12.2019 *)
DKM 1:1000 05.02.2004 převod
ZMVM 1:2000 01.11.1988 04.02.2004
S-SK ŠS 1:2880 1825 01.11.1988


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 24.05.2022 17:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.