k.ú.: 754951 - Podhradí v Železných horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572411 - Třemošnice NUTS5 CZ0531572411
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 269 853442
zahrada 90 43477
travní p. 179 292241
lesní poz les s budovou 3 62
lesní poz 27 1022164
vodní pl. nádrž přírodní 2 825
vodní pl. tok přirozený 3 5850
vodní pl. tok umělý 19 2392
vodní pl. zamokřená pl. 2 159
zast. pl. společný dvůr 1 520
zast. pl. zbořeniště 1 4999
zast. pl. 134 24989
ostat.pl. jiná plocha 15 12604
ostat.pl. manipulační pl. 4 2081
ostat.pl. neplodná půda 42 24297
ostat.pl. ostat.komunikace 60 24686
ostat.pl. silnice 7 42343
Celkem KN 858 2357131
Par. KMD 858 2357131
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 128
LV 176
spoluvlastník 223

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 11.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 08:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.