k.ú.: 754978 - Starý Dvůr - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572411 - Třemošnice NUTS5 CZ0531572411
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 559799
zahrada 83 42418
travní p. 109 151445
lesní poz les s budovou 1 41
lesní poz 23 200873
vodní pl. nádrž umělá 1 237
vodní pl. rybník 3 97756
vodní pl. tok přirozený 2 4657
vodní pl. tok umělý 1 1154
zast. pl. společný dvůr 3 320
zast. pl. zbořeniště 2 459
zast. pl. 151 33779
ostat.pl. jiná plocha 66 23927
ostat.pl. manipulační pl. 20 16560
ostat.pl. neplodná půda 21 7380
ostat.pl. ostat.komunikace 39 18031
ostat.pl. silnice 14 29101
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 2817
Celkem KN 679 1190754
Par. KMD 679 1190754
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 32
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 60
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 144
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 167
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 22.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 12:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.