k.ú.: 755028 - Starý Hrozňatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554481 - Cheb NUTS5 CZ0411554481
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 2723090
zahrada 108 77303
ovoc. sad 5 7768
travní p. 93 1138984
lesní poz 38 2611685
vodní pl. nádrž přírodní 5 45843
vodní pl. nádrž umělá 1 10036
vodní pl. rybník 6 92139
vodní pl. tok přirozený 13 48682
vodní pl. tok umělý 5 2801
vodní pl. zamokřená pl. 26 179927
zast. pl. společný dvůr 9 3160
zast. pl. zbořeniště 11 4786
zast. pl. 190 40140
ostat.pl. dobývací prost. 7 104617
ostat.pl. jiná plocha 69 40805
ostat.pl. manipulační pl. 24 39096
ostat.pl. neplodná půda 112 306780
ostat.pl. ostat.komunikace 73 175796
ostat.pl. pohřeb. 1 3818
ostat.pl. silnice 5 27027
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12440
ostat.pl. zeleň 3 28858
Celkem KN 883 7725581
Par. DKM 883 7725581
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 3
Celkem BUD 188
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 182
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2006 zbylá část k.ú. - intravilán
DKM-KPÚ 12.12.2005 1:1000 24.01.2006 *) extravilán
THM-V 1:2000 01.04.1961 30.06.2006 intravilán
S-SK GS 1:2880 1841 24.01.2006 extravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 19:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.