k.ú.: 755061 - Dubany nad Bylankou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 572977 - Dubany NUTS5 CZ0532572977
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 259 1400101
zahrada skleník-pařeniš. 1 562
zahrada 136 79768
ovoc. sad 1 2933
travní p. 13 13503
vodní pl. tok přirozený 2 565
vodní pl. tok umělý 3 8090
zast. pl. 169 51291
ostat.pl. jiná plocha 44 53239
ostat.pl. manipulační pl. 15 7555
ostat.pl. neplodná půda 8 6251
ostat.pl. ostat.komunikace 46 39637
ostat.pl. silnice 13 36321
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10239
ostat.pl. zeleň 4 15462
Celkem KN 719 1725517
Par. DKM 719 1725517
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 56
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obchod 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 164
LV 254
spoluvlastník 537

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.10.2009
S-SK GS 1:2880 1839 23.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 17:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.