k.ú.: 755133 - Starý Ples - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574121 - Jaroměř NUTS5 CZ0523574121
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 2185236
zahrada 124 93938
ovoc. sad 12 19083
travní p. 295 1392012
lesní poz les(ne hospodář) 23 77222
lesní poz 25 69842
vodní pl. nádrž přírodní 6 13983
vodní pl. nádrž umělá 1 1881
vodní pl. rybník 1 60046
vodní pl. tok přirozený 141 99002
vodní pl. tok umělý 53 47463
vodní pl. zamokřená pl. 1 725
zast. pl. společný dvůr 14 13356
zast. pl. zbořeniště 4 1391
zast. pl. 136 75122
ostat.pl. jiná plocha 44 15341
ostat.pl. manipulační pl. 5 8861
ostat.pl. neplodná půda 46 30879
ostat.pl. ostat.komunikace 90 58407
ostat.pl. pohřeb. 1 2091
ostat.pl. silnice 22 67489
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 578
ostat.pl. zeleň 5 2675
Celkem KN 1249 4336623
Par. DKM 1249 4336623
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 13
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 16
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 126
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 218
spoluvlastník 479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.05.2008
THM-V 1:2000 15.01.1971 22.05.2008
S-SK GS 1:2880 1840 15.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 20:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.