k.ú.: 755192 - Starý Rokytník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 163 4629953
zahrada 159 138366
travní p. mez, stráň 13 11719
travní p. 626 3949272
lesní poz mez, stráň 2 6820
lesní poz ostat.komunikace 1 753
lesní poz 372 4858936
vodní pl. nádrž přírodní 1 1309
vodní pl. nádrž umělá 7 21337
vodní pl. tok přirozený 34 75999
vodní pl. tok umělý 14 3825
vodní pl. zamokřená pl. 6 9707
zast. pl. zbořeniště 7 3056
zast. pl. 263 82248
ostat.pl. jiná plocha 302 239941
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 7 1536
ostat.pl. manipulační pl. 43 80505
ostat.pl. mez, stráň 50 80644
ostat.pl. neplodná půda 160 103398
ostat.pl. ostat.komunikace 328 349192
ostat.pl. pohřeb. 1 1050
ostat.pl. silnice 9 61053
ostat.pl. skládka 11 68895
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11102
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1177
Celkem KN 2582 14791793
Par. DKM 2580 14791008
Par. KMD 2 785
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 111
č.p. rod.rekr 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 260
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 360
spoluvlastník 586

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2009
DKM-KPÚ 14.05.2008 1:1000 21.05.2008 *) JPÚ-extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 31.03.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 18:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.