k.ú.: 755257 - Kracovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591742 - Stařeč NUTS5 CZ0634591742
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 163 1703790
zahrada 89 47250
ovoc. sad 4 2644
travní p. 62 109826
lesní poz 42 316261
vodní pl. nádrž umělá 3 11123
vodní pl. rybník 2 2250
zast. pl. 83 20436
ostat.pl. jiná plocha 47 30759
ostat.pl. manipulační pl. 7 2558
ostat.pl. neplodná půda 48 30908
ostat.pl. ostat.komunikace 41 41538
ostat.pl. silnice 3 21523
Celkem KN 594 2340866
Par. KMD 594 2340866
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 82
LV 119
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2014
KM-D 1:2000 20.06.2000 24.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 20.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 28.05.2022 05:17

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.