k.ú.: 755265 - Stařeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591742 - Stařeč NUTS5 CZ0634591742
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 783 6712176
zahrada 501 308174
ovoc. sad 3 5996
travní p. 269 907046
lesní poz les s budovou 1 8
lesní poz 353 3784928
vodní pl. nádrž umělá 5 6457
vodní pl. rybník 1 126021
vodní pl. tok přirozený 40 37468
vodní pl. tok umělý 25 31594
vodní pl. zamokřená pl. 2 812
zast. pl. společný dvůr 1 23
zast. pl. zbořeniště 5 509
zast. pl. 790 241311
ostat.pl. dráha 14 179179
ostat.pl. jiná plocha 190 140818
ostat.pl. manipulační pl. 26 64284
ostat.pl. neplodná půda 50 77340
ostat.pl. ostat.komunikace 201 263831
ostat.pl. pohřeb. 2 7193
ostat.pl. silnice 27 145381
ostat.pl. skládka 3 1250
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 24368
ostat.pl. zeleň 2 7810
Celkem KN 3301 13073977
Par. DKM 2117 8940143
Par. KMD 1184 4133834
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 386
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 12
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 151
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 55
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 54
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 776
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 16
LV 897
spoluvlastník 1208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2016
DKM 1:1000 29.10.2007
Ins. A 1:1000 31.12.1936 29.10.2007
S-SK ŠS 1:2880 1824 22.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 19.05.2022 00:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.