k.ú.: 755320 - Stašov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578801 - Stašov NUTS5 CZ0533578801
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 3922683
zahrada 201 94479
travní p. 357 3320083
lesní poz 426 4536639
vodní pl. nádrž umělá 1 1156
vodní pl. rybník 10 155714
vodní pl. tok přirozený 2 5902
vodní pl. tok umělý 1 1241
vodní pl. zamokřená pl. 4 8448
zast. pl. společný dvůr 5 453
zast. pl. zbořeniště 59 13361
zast. pl. 205 59863
ostat.pl. jiná plocha 115 227716
ostat.pl. manipulační pl. 17 26876
ostat.pl. neplodná půda 122 318439
ostat.pl. ostat.komunikace 304 408535
ostat.pl. pohřeb. 1 2269
ostat.pl. silnice 28 110761
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 38414
ostat.pl. zeleň 12 7167
Celkem KN 1979 13260199
Par. DKM 586 8700313
Par. KMD 1393 4559886
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 12
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 195
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 237
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.06.2015
DKM-KPÚ 1:1000 16.09.2013
S-SK GS 1:2880 1839 09.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 00:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.