k.ú.: 755389 - Stebno u Petrohradu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566314 - Kryry NUTS5 CZ0424566314
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 4704818
chmelnice 5 234908
zahrada 91 46286
ovoc. sad 2 5470
travní p. 108 511361
lesní poz les(ne hospodář) 3 8768
lesní poz ostat.komunikace 9 16508
lesní poz 214 1624276
vodní pl. nádrž přírodní 4 6753
vodní pl. nádrž umělá 1 137334
vodní pl. tok přirozený 25 62607
vodní pl. tok umělý 11 23465
vodní pl. zamokřená pl. 7 28223
zast. pl. společný dvůr 25 15939
zast. pl. zbořeniště 42 4935
zast. pl. 183 84551
ostat.pl. dráha 1 66810
ostat.pl. jiná plocha 66 96101
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 274
ostat.pl. manipulační pl. 14 31049
ostat.pl. neplodná půda 168 316803
ostat.pl. ostat.komunikace 97 219354
ostat.pl. pohřeb. 1 1478
ostat.pl. silnice 11 82945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 16231
ostat.pl. zeleň 28 13855
Celkem KN 1306 8361102
Par. DKM 1306 8361102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 24
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 175
LV 173
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 16.03.2015
DKM-KPÚ 1:1000 18.10.2011
FÚO 1:5000 01.01.1971 18.10.2011
Ost. 1:2000 01.01.1971 29.06.2017
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 09:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.