k.ú.: 755541 - Stodůlky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1140 1488894
zahrada 1494 675358
ovoc. sad 9 37666
travní p. 113 161315
lesní poz 39 156322
vodní pl. nádrž umělá 24 69115
vodní pl. tok přirozený 7 2699
vodní pl. tok umělý 17 14932
zast. pl. společný dvůr 26 21064
zast. pl. zbořeniště 30 4961
zast. pl. 3610 1361799
ostat.pl. dráha 9 40588
ostat.pl. dálnice 94 131194
ostat.pl. jiná plocha 2941 2405682
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 942
ostat.pl. manipulační pl. 96 203175
ostat.pl. neplodná půda 32 27513
ostat.pl. ost.dopravní pl. 49 4100
ostat.pl. ostat.komunikace 1658 1513476
ostat.pl. pohřeb. 4 3214
ostat.pl. silnice 160 168687
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 51 107178
ostat.pl. zeleň 1186 1025294
Celkem KN 12790 9625168
Par. DKM 12790 9625168
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 36
č.p. byt.dům 545
č.p. garáž 7
č.p. jiná st. 57
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 88
č.p. rod.dům 1654
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 12
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 6
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 22
bez čp/če garáž 215
bez čp/če jiná st. 106
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 118
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 30
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo odkališ. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 2988
byt.z. ateliér 107
byt.z. byt 20168
byt.z. dílna 65
byt.z. garáž 1884
byt.z. j.nebyt 1529
byt.z. rozest. 7
obč.z. ateliér 14
obč.z. byt 2954
obč.z. dílna 26
obč.z. garáž 45
obč.z. j.nebyt 295
obč.z. rozest. 176
Celkem JED 27270
LV 25768
spoluvlastník 73840

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2012
THM-V 1:1000 01.04.1961 14.05.2012
S-SK GS 1:2880 1840 14.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 21.05.2022 18:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.