k.ú.: 755648 - Stošíkovice na Louce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594814 - Stošíkovice na Louce NUTS5 CZ0647594814
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 554 3528657
vinice 162 355951
zahrada 106 76065
ovoc. sad 453 1126836
travní p. 28 52105
lesní poz 133 366687
vodní pl. rybník 2 11034
vodní pl. tok přirozený 18 127850
vodní pl. zamokřená pl. 1 956
zast. pl. zbořeniště 19 5675
zast. pl. 167 103141
ostat.pl. jiná plocha 116 75871
ostat.pl. manipulační pl. 38 30165
ostat.pl. neplodná půda 25 6481
ostat.pl. ostat.komunikace 225 272835
ostat.pl. silnice 5 28797
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 663
ostat.pl. zeleň 11 3071
Celkem KN 2064 6172840
Par. DKM 1739 5939311
Par. KMD 325 233529
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 159
LV 247
spoluvlastník 361

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2013 přepracování na území mimo JPÚ
DKM-KPÚ 26.04.2010 1:1000 27.04.2010 *) JPÚ - upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1827 08.11.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 06:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.