k.ú.: 755729 - Křepice u Vodňan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 530034 - Stožice NUTS5 CZ0316530034
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 635710
zahrada 62 57329
travní p. 274 1579998
lesní poz 83 1404736
vodní pl. nádrž umělá 3 3705
vodní pl. tok umělý 10 6978
vodní pl. zamokřená pl. 3 2123
zast. pl. společný dvůr 1 7
zast. pl. 73 32018
ostat.pl. jiná plocha 38 19038
ostat.pl. manipulační pl. 7 4867
ostat.pl. neplodná půda 93 51050
ostat.pl. ostat.komunikace 126 104043
ostat.pl. plantáž dřevin 1 18
ostat.pl. silnice 5 48535
ostat.pl. skládka 1 9294
ostat.pl. zeleň 25 28874
Celkem KN 826 3988323
Par. DKM 454 2826926
Par. KMD 372 1161397
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 69
LV 144
spoluvlastník 308

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2017
DKM 1:1000 01.11.2004 domapování části extravilánu
DKM 1:1000 20.12.2002 intravilán - mapování GEOREAL a.s.
DKM-KPÚ 04.01.2002 1:1000 17.10.2002 *) KPÚ
S-SK GS 1:2880 1837 08.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 16.05.2022 23:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.