k.ú.: 755745 - Stožice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 530034 - Stožice NUTS5 CZ0316530034
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 2092028
zahrada 104 44913
travní p. 99 508527
lesní poz les s budovou 1 82
lesní poz les(ne hospodář) 2 343
lesní poz 34 494954
vodní pl. nádrž umělá 2 1704
vodní pl. rybník 1 6244
vodní pl. tok přirozený 4 5245
vodní pl. tok umělý 2 9575
vodní pl. zamokřená pl. 2 5256
zast. pl. společný dvůr 5 514
zast. pl. zbořeniště 1 8
zast. pl. 181 52175
ostat.pl. jiná plocha 114 164937
ostat.pl. manipulační pl. 40 25170
ostat.pl. neplodná půda 23 53663
ostat.pl. ostat.komunikace 59 84897
ostat.pl. silnice 4 21573
ostat.pl. skládka 6 24747
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7947
ostat.pl. zeleň 7 2111
Celkem KN 824 3606613
Par. DKM 824 3606613
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 44
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 171
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 198
spoluvlastník 249

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.12.2016
DKM 1:1000 08.12.2016
DKM-KPÚ 21.08.2007 1:1000 06.09.2007 *) KPÚ
THM-V 1:2000 01.03.1983 08.12.2016
FÚO 1:2000 01.03.1983 08.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837 01.03.1983


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 17.05.2022 09:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.