k.ú.: 755753 - Strabenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588695 - Litenčice NUTS5 CZ0721588695
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 814 2197921
zahrada 46 73326
ovoc. sad 2 13967
travní p. 124 213558
lesní poz 18 520035
vodní pl. tok přirozený 118 23488
zast. pl. 89 50965
ostat.pl. jiná plocha 30 7662
ostat.pl. manipulační pl. 42 30403
ostat.pl. neplodná půda 4 1126
ostat.pl. ostat.komunikace 187 51721
ostat.pl. silnice 13 15975
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1208
ostat.pl. zeleň 1 38
Celkem KN 1492 3201393
Par. KMD 1492 3201393
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 74
LV 155
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1827 02.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 07:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.