k.ú.: 755761 - Klenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570958 - Stračov NUTS5 CZ0521570958
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 346 2035025
zahrada 56 46632
travní p. 57 157277
lesní poz 11 433367
vodní pl. nádrž umělá 1 606
vodní pl. tok přirozený 13 1542
vodní pl. tok umělý 16 3692
zast. pl. společný dvůr 1 56
zast. pl. zbořeniště 4 2450
zast. pl. 46 30869
ostat.pl. jiná plocha 18 7664
ostat.pl. manipulační pl. 9 3278
ostat.pl. neplodná půda 14 3427
ostat.pl. ostat.komunikace 35 24234
ostat.pl. pohřeb. 1 1219
ostat.pl. silnice 14 39559
ostat.pl. zeleň 8 2237
Celkem KN 650 2793134
Par. KMD 650 2793134
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 6
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 40
LV 87
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1841 28.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 23:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.