k.ú.: 755770 - Stračov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570958 - Stračov NUTS5 CZ0521570958
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 619 4222910
zahrada 126 106752
travní p. 112 225724
lesní poz 12 391431
vodní pl. nádrž umělá 3 8947
vodní pl. tok přirozený 18 6640
vodní pl. tok umělý 56 6764
zast. pl. společný dvůr 3 215
zast. pl. zbořeniště 5 2818
zast. pl. 158 83248
ostat.pl. jiná plocha 29 15465
ostat.pl. manipulační pl. 13 37212
ostat.pl. neplodná půda 15 8079
ostat.pl. ostat.komunikace 90 60552
ostat.pl. pohřeb. 2 2027
ostat.pl. silnice 22 110452
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8930
ostat.pl. zeleň 1 1144
Celkem KN 1286 5299310
Par. KMD 1286 5299310
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 152
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 300
spoluvlastník 637

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2010
S-SK GS 1:2880 1841 25.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 10:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.