k.ú.: 755851 - Strachaly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565610 - Snědovice NUTS5 CZ0423565610
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 1485786
zahrada 97 51984
ovoc. sad 4 12052
travní p. 210 417968
lesní poz les(ne hospodář) 9 7542
lesní poz 100 809733
vodní pl. nádrž přírodní 2 440
vodní pl. nádrž umělá 1 457
zast. pl. zbořeniště 16 2584
zast. pl. 111 29042
ostat.pl. jiná plocha 11 5666
ostat.pl. manipulační pl. 21 9422
ostat.pl. neplodná půda 41 18893
ostat.pl. ostat.komunikace 89 57033
ostat.pl. silnice 5 25159
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1437
ostat.pl. zeleň 14 871
Celkem KN 981 2936069
Par. KMD 981 2936069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 38
č.e. jiná st. 10
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 6
Celkem BUD 109
LV 124
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2015
S-SK GS 1:2880 1843 21.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 20.05.2022 20:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.