k.ú.: 756113 - Strání - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592617 - Strání NUTS5 CZ0722592617
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2533 3994895
zahrada 1133 580633
ovoc. sad 12 66113
travní p. 4731 7602434
lesní poz les(ne hospodář) 2 1255
lesní poz ostat.komunikace 1 7597
lesní poz 403 25397297
vodní pl. nádrž umělá 1 14783
vodní pl. rybník 1 14549
vodní pl. tok přirozený 79 154636
vodní pl. zamokřená pl. 2 1485
zast. pl. zbořeniště 43 6842
zast. pl. 1569 414071
ostat.pl. jiná plocha 426 249332
ostat.pl. manipulační pl. 88 99272
ostat.pl. neplodná půda 448 168189
ostat.pl. ostat.komunikace 1117 655096
ostat.pl. pohřeb. 2 12291
ostat.pl. silnice 39 226789
ostat.pl. skládka 3 9329
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 35084
ostat.pl. zeleň 22 38719
Celkem KN 12669 39750691
PK 154 84048
Celkem ZE 154 84048
Par. DKM 7905 11763160
Par. KMD 385 25841076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 69
č.p. byt.dům 23
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 931
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. adminis. 1
č.e. garáž 89
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 12
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 63
bez čp/če jiná st. 122
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 24
bez čp/če zem.stav 76
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo odkališ. 3
Celkem BUD 1489
byt.z. byt 146
byt.z. garáž 3
obč.z. byt 75
Celkem JED 224
LV 2221
spoluvlastník 4021

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.07.2021
KMD 1:1000 01.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 18.05.2022 17:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.