k.ú.: 756211 - Strašice v Pošumaví - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551775 - Strašice NUTS5 CZ0316551775
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 547 1720467
zahrada 90 66758
travní p. 315 967592
lesní poz 110 643674
vodní pl. nádrž umělá 6 4450
vodní pl. rybník 3 24677
vodní pl. tok přirozený 18 14902
vodní pl. tok umělý 3 753
zast. pl. zbořeniště 2 1105
zast. pl. 121 51340
ostat.pl. jiná plocha 101 42790
ostat.pl. manipulační pl. 13 16960
ostat.pl. neplodná půda 250 86683
ostat.pl. ostat.komunikace 78 63050
ostat.pl. silnice 47 22085
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1382
ostat.pl. zeleň 1 335
Celkem KN 1707 3729003
Par. KMD 1707 3729003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 120
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 154
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.10.2012
S-SK GS 1:2880 1837 15.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 16:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.