k.ú.: 756334 - Pelechy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 566373 - Pelechy NUTS5 CZ0321566373
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 49201
zahrada 62 37975
travní p. 164 836997
lesní poz 147 659809
vodní pl. tok umělý 12 6380
zast. pl. zbořeniště 7 3121
zast. pl. 81 20623
ostat.pl. jiná plocha 4 157
ostat.pl. manipulační pl. 6 5485
ostat.pl. neplodná půda 29 8969
ostat.pl. ostat.komunikace 95 43417
ostat.pl. silnice 13 6429
Celkem KN 638 1678563
Par. DKM 638 1678563
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 76
LV 119
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2006
ZMVM 1:2000 01.05.1988 04.12.2006
S-SK GS 1:2880 1824 01.05.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 04:59

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.