k.ú.: 756407 - Svárov u Liberce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 544477 - Stráž nad Nisou NUTS5 CZ0513544477
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 400743
zahrada 98 45796
travní p. 65 120167
lesní poz 69 460109
vodní pl. nádrž umělá 4 2571
vodní pl. tok přirozený 5 1046
vodní pl. tok umělý 8 3306
zast. pl. společný dvůr 4 383
zast. pl. zbořeniště 2 405
zast. pl. 117 16709
ostat.pl. dráha 1 245
ostat.pl. jiná plocha 64 41822
ostat.pl. manipulační pl. 18 26898
ostat.pl. neplodná půda 18 13328
ostat.pl. ostat.komunikace 70 30063
ostat.pl. silnice 29 88197
ostat.pl. zeleň 1 307
Celkem KN 592 1252095
Par. DKM 592 1252095
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 16
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 114
LV 127
spoluvlastník 286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.11.1998 Od -ověř TO. Přepracování.
THM-V 1:1000 01.04.1981 16.11.1998 Od -ověř TO. THM Stráž.
S-SK GS 1:2880 1824 01.04.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 20.05.2022 23:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.