k.ú.: 756431 - Osvinov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555584 - Stráž nad Ohří NUTS5 CZ0412555584
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 5964
zahrada 23 16602
travní p. 117 1967941
lesní poz les(ne hospodář) 56 5332795
lesní poz 4 2927
vodní pl. nádrž umělá 2 2266
vodní pl. rybník 1 2431
vodní pl. tok přirozený 5 16598
zast. pl. zbořeniště 5 3244
zast. pl. 61 18870
ostat.pl. jiná plocha 41 61952
ostat.pl. manipulační pl. 2 7064
ostat.pl. neplodná půda 22 28994
ostat.pl. ostat.komunikace 32 126326
ostat.pl. silnice 4 51721
ostat.pl. zeleň 1 751
Celkem KN 378 7646446
Par. DKM 378 7646446
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 59
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 67
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2003
THM-G 1:2000 01.01.1984 02.12.2003
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 09:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.