k.ú.: 756512 - Moravecké Janovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596825 - Strážek NUTS5 CZ0635596825
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 1113427
zahrada 31 16001
travní p. 202 770177
lesní poz les s budovou 1 52
lesní poz 92 1080414
vodní pl. nádrž umělá 4 1667
vodní pl. tok přirozený 9 32347
vodní pl. zamokřená pl. 1 330
zast. pl. společný dvůr 1 237
zast. pl. zbořeniště 4 3514
zast. pl. 46 14718
ostat.pl. jiná plocha 17 10496
ostat.pl. manipulační pl. 8 2755
ostat.pl. neplodná půda 87 48281
ostat.pl. ostat.komunikace 36 48814
ostat.pl. silnice 34 12120
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 887
ostat.pl. zeleň 9 627
Celkem KN 657 3156864
Par. KMD 657 3156864
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 3
Celkem BUD 47
LV 64
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 22:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.