k.ú.: 756521 - Strážek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596825 - Strážek NUTS5 CZ0635596825
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 533 3328995
zahrada 324 142915
ovoc. sad 7 17421
travní p. 687 893650
lesní poz les s budovou 2 68
lesní poz 247 4170781
vodní pl. nádrž přírodní 4 5288
vodní pl. nádrž umělá 2 7479
vodní pl. rybník 5 11282
vodní pl. tok přirozený 9 59048
vodní pl. zamokřená pl. 1 874
zast. pl. zbořeniště 9 1788
zast. pl. 330 80896
ostat.pl. jiná plocha 121 63772
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 5
ostat.pl. manipulační pl. 38 27942
ostat.pl. neplodná půda 98 63225
ostat.pl. ostat.komunikace 134 138712
ostat.pl. pohřeb. 1 4500
ostat.pl. silnice 42 62866
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 14435
ostat.pl. zeleň 3 706
Celkem KN 2606 9096648
Par. KMD 2606 9096648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 137
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 43
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 20
č.e. jiná st. 4
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 24
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 318
byt.z. byt 15
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 20
LV 384
spoluvlastník 502

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.09.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.05.2022 00:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.