k.ú.: 756628 - Strážkovice v Podkrkonoší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579513 - Malé Svatoňovice NUTS5 CZ0525579513
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 6899
zahrada 89 100906
travní p. mez, stráň 2 1642
travní p. 147 768049
lesní poz 91 730428
zast. pl. společný dvůr 1 135
zast. pl. 95 28179
ostat.pl. jiná plocha 23 22078
ostat.pl. manipulační pl. 12 5905
ostat.pl. mez, stráň 2 1903
ostat.pl. neplodná půda 22 14960
ostat.pl. ostat.komunikace 64 57535
ostat.pl. silnice 7 32623
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4505
Celkem KN 560 1775747
Par. DKM 560 1775747
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 90
LV 122
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.03.2008
THM-V 1:2000 01.07.1970 18.03.2008
S-SK GS 1:2880 1824 01.07.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 06:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.