k.ú.: 756806 - Strážov na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 834 3148634
zahrada 355 239529
ovoc. sad 7 25481
travní p. 265 654779
lesní poz 63 657091
vodní pl. nádrž umělá 3 7176
vodní pl. rybník 1 4279
vodní pl. tok přirozený 157 33213
vodní pl. tok umělý 12 3333
vodní pl. zamokřená pl. 1 629
zast. pl. společný dvůr 5 785
zast. pl. zbořeniště 3 186
zast. pl. 531 139461
ostat.pl. jiná plocha 81 26149
ostat.pl. manipulační pl. 56 61998
ostat.pl. neplodná půda 56 45989
ostat.pl. ostat.komunikace 187 98974
ostat.pl. pohřeb. 2 5513
ostat.pl. silnice 66 60810
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16569
ostat.pl. zeleň 30 22145
Celkem KN 2719 5252723
Par. DKM 1144 567967
Par. KMD 1575 4684756
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 254
č.p. byt.dům 12
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 68
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 1
Celkem BUD 502
byt.z. byt 74
byt.z. garáž 46
Celkem JED 120
LV 603
spoluvlastník 846

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.07.2010
KMD 1:1000 20.07.2010
THM-V 1:1000 01.08.1975 20.07.2010 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 20.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 03:29

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.