k.ú.: 756873 - Strenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536717 - Strenice NUTS5 CZ0207536717
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 2797379
zahrada mez, stráň 5 3497
zahrada 113 109585
ovoc. sad 12 109045
travní p. mez, stráň 3 6330
travní p. 50 184445
lesní poz 42 616831
vodní pl. rybník 3 20594
vodní pl. tok přirozený 34 29992
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 11
zast. pl. zbořeniště 3 300
zast. pl. 134 65690
ostat.pl. jiná plocha 55 79511
ostat.pl. manipulační pl. 3 5837
ostat.pl. mez, stráň 1 2757
ostat.pl. neplodná půda 83 61562
ostat.pl. ostat.komunikace 51 75239
ostat.pl. pohřeb. 1 1168
ostat.pl. silnice 17 67605
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1850
ostat.pl. zeleň 1 315
Celkem KN 701 4239543
Par. DKM 701 4239543
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 87
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 133
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 5
LV 205
spoluvlastník 295

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.04.2019
DKM-KPÚ 10.10.2013 1:1000 14.10.2013 *) KPÚ na části území
S-SK GS 1:2880 1842 15.04.2019 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 21.05.2022 21:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.