k.ú.: 757012 - Stroupeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 567019 - Žiželice NUTS5 CZ0424567019
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 1494602
chmelnice 10 88685
zahrada 48 44259
travní p. 93 104014
lesní poz les(ne hospodář) 1 9228
lesní poz 11 32969
vodní pl. tok přirozený 2 35171
zast. pl. společný dvůr 3 3634
zast. pl. zbořeniště 9 3217
zast. pl. 68 20138
ostat.pl. jiná plocha 40 65688
ostat.pl. mez, stráň 3 7034
ostat.pl. neplodná půda 47 427974
ostat.pl. ostat.komunikace 30 44264
ostat.pl. silnice 3 13219
ostat.pl. zeleň 1 42
Celkem KN 533 2394138
Par. DKM 533 2394138
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 25
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 66
byt.z. byt 23
Celkem JED 23
LV 127
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.06.2015
KMD 1:1000 25.06.2015
FÚO 1:5000 01.01.1971 25.06.2015
S-SK GS 1:2880 1843 25.06.2015 příložná mapa intravilánu


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 20.05.2022 18:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.