k.ú.: 757136 - Svojnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550540 - Strunkovice nad Blanicí NUTS5 CZ0315550540
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 1450628
zahrada 60 67437
travní p. mez, stráň 1 13442
travní p. 108 685504
lesní poz 55 551024
vodní pl. nádrž umělá 1 242
vodní pl. rybník 3 6814
vodní pl. tok přirozený 16 10597
vodní pl. tok umělý 11 5916
vodní pl. zamokřená pl. 3 13639
zast. pl. společný dvůr 1 455
zast. pl. 55 27573
ostat.pl. dráha 2 7585
ostat.pl. jiná plocha 11 12206
ostat.pl. manipulační pl. 1 5266
ostat.pl. neplodná půda 38 54222
ostat.pl. ostat.komunikace 40 87672
ostat.pl. silnice 1 16991
Celkem KN 499 3017213
Par. DKM 499 3017213
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 52
LV 77
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.01.2016 1:1000 21.03.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1837 21.03.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 22.05.2022 22:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.