k.ú.: 757209 - Strupšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 530727 - Brníčko NUTS5 CZ0715530727
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 11919
zahrada 72 44493
travní p. 210 856374
lesní poz 83 190940
vodní pl. tok přirozený 15 4388
vodní pl. tok umělý 7 570
zast. pl. zbořeniště 3 380
zast. pl. 63 19858
ostat.pl. jiná plocha 14 5105
ostat.pl. manipulační pl. 6 4503
ostat.pl. neplodná půda 60 54981
ostat.pl. ostat.komunikace 52 28721
ostat.pl. pohřeb. 1 693
ostat.pl. silnice 2 13745
ostat.pl. zeleň 1 433
Celkem KN 597 1237103
Par. KMD 597 1237103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 41
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 62
LV 63
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2011
S-SK ŠS 1834 01.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 02:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.