k.ú.: 757314 - Stráž u České Lípy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562106 - Stružnice NUTS5 CZ0511562106
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 1182383
zahrada 257 138126
ovoc. sad 2 7784
travní p. mez, stráň 1 538
travní p. 119 997053
lesní poz 118 1151686
vodní pl. nádrž umělá 1 286
vodní pl. rybník 1 1304
vodní pl. tok umělý 2 354
vodní pl. zamokřená pl. 1 663
zast. pl. společný dvůr 2 1074
zast. pl. zbořeniště 9 2780
zast. pl. 226 23107
ostat.pl. jiná plocha 9 2477
ostat.pl. manipulační pl. 4 1685
ostat.pl. neplodná půda 47 72145
ostat.pl. ostat.komunikace 40 56722
ostat.pl. silnice 3 26451
Celkem KN 886 3666618
Par. DKM 886 3666618
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 127
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 13
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 217
LV 302
spoluvlastník 524

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.04.2000 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 01.01.1993 14.04.2000 1:2000, Od -dle KP.ZMVM Stružnice (námitky 1992).
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1993 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 04:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.