k.ú.: 757446 - Střelice u Jevišovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594831 - Střelice NUTS5 CZ0647594831
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 932 4692225
zahrada 123 70029
ovoc. sad 4 14719
travní p. 176 366486
lesní poz les s budovou 17 3321
lesní poz ostat.komunikace 12 52743
lesní poz 235 6244277
vodní pl. nádrž umělá 5 74721
vodní pl. rybník 9 35614
vodní pl. tok přirozený 12 39375
zast. pl. zbořeniště 6 886
zast. pl. 222 71906
ostat.pl. jiná plocha 58 56132
ostat.pl. manipulační pl. 28 74249
ostat.pl. neplodná půda 155 181740
ostat.pl. ostat.komunikace 169 108975
ostat.pl. silnice 12 67155
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 546
ostat.pl. zeleň 1 45
Celkem KN 2177 12155144
Par. DKM 5 6538
Par. KMD 2172 12148606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 114
č.p. rod.rekr 7
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 226
LV 363
spoluvlastník 574

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2017
KM-D 1:1000 09.07.2002 31.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 08.07.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 22.05.2022 19:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.