k.ú.: 757527 - Střemošice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572314 - Střemošice NUTS5 CZ0531572314
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 180
orná půda 297 2215739
zahrada 149 141345
ovoc. sad 3 60919
travní p. mez, stráň 5 11687
travní p. 349 994640
lesní poz 94 591093
vodní pl. nádrž přírodní 1 63
vodní pl. nádrž umělá 2 356
vodní pl. rybník 1 1720
vodní pl. tok přirozený 7 7749
vodní pl. tok umělý 1 382
zast. pl. společný dvůr 1 209
zast. pl. zbořeniště 1 316
zast. pl. 145 58125
ostat.pl. jiná plocha 32 6289
ostat.pl. manipulační pl. 9 6542
ostat.pl. neplodná půda 37 28409
ostat.pl. ostat.komunikace 59 48899
ostat.pl. pohřeb. 1 5567
ostat.pl. silnice 45 86385
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3371
ostat.pl. zeleň 2 1173
Celkem KN 1243 4271158
Par. KMD 1243 4271158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 55
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 140
LV 213
spoluvlastník 306

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 09.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 18:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.