k.ú.: 757551 - Nadslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573540 - Střevač NUTS5 CZ0522573540
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 323 1555080
zahrada 80 82428
ovoc. sad 13 36836
travní p. 106 195269
lesní poz 105 3629232
vodní pl. nádrž umělá 1 156
vodní pl. rybník 1 44958
vodní pl. tok přirozený 45 4620
vodní pl. zamokřená pl. 2 464
zast. pl. zbořeniště 5 1926
zast. pl. 94 56734
ostat.pl. jiná plocha 46 58196
ostat.pl. manipulační pl. 14 4929
ostat.pl. neplodná půda 6 1161
ostat.pl. ostat.komunikace 109 109442
ostat.pl. pohřeb. 1 798
ostat.pl. silnice 21 39447
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2166
ostat.pl. zeleň 8 9033
Celkem KN 981 5832875
Par. KMD 981 5832875
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 32
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 88
LV 137
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.10.2011
S-SK GS 1:2880 1842 13.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 18:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.