k.ú.: 757985 - Střítež pod Křemešníkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561487 - Střítež pod Křemešníkem NUTS5 CZ0633561487
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 1312137
zahrada 52 41317
travní p. 251 1007235
lesní poz les s budovou 2 72
lesní poz 56 1195027
vodní pl. rybník 5 14159
vodní pl. tok umělý 40 14045
vodní pl. zamokřená pl. 2 1149
zast. pl. společný dvůr 6 952
zast. pl. zbořeniště 4 615
zast. pl. 63 27822
ostat.pl. jiná plocha 62 28099
ostat.pl. manipulační pl. 13 10613
ostat.pl. neplodná půda 16 8195
ostat.pl. ostat.komunikace 72 62420
ostat.pl. silnice 33 20930
Celkem KN 811 3744787
Par. KMD 811 3744787
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 7
Celkem BUD 63
LV 113
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2017
KM-D 1:2000 06.12.2000 22.03.2017
S-SK GS 1:2880 1829 06.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 09:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.