k.ú.: 758019 - Střítež u Božejova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 537594 - Střítež NUTS5 CZ0633537594
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 356 2201551
zahrada 79 46815
travní p. 303 735261
lesní poz les s budovou 2 120
lesní poz 191 3569372
vodní pl. nádrž umělá 4 2359
vodní pl. rybník 5 35710
vodní pl. tok přirozený 2 615
vodní pl. tok umělý 52 10298
vodní pl. zamokřená pl. 3 3071
zast. pl. společný dvůr 8 1262
zast. pl. 70 39284
ostat.pl. jiná plocha 122 87073
ostat.pl. manipulační pl. 37 14774
ostat.pl. neplodná půda 27 12581
ostat.pl. ostat.komunikace 57 65280
ostat.pl. silnice 3 44256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 257
ostat.pl. zeleň 1 2225
Celkem KN 1326 6872164
Par. DKM 1 4251
Par. KMD 1325 6867913
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 19
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 68
LV 118
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2009
S-SK GS 1:2880 1829 25.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 19:01

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.