k.ú.: 758477 - Studnice u Lodhéřova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546666 - Lodhéřov NUTS5 CZ0313546666
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 307 3487679
zahrada 97 80511
travní p. 197 716895
lesní poz 157 1179231
vodní pl. nádrž umělá 2 1535
vodní pl. rybník 47 181592
vodní pl. tok přirozený 13 645
vodní pl. tok umělý 55 16916
vodní pl. zamokřená pl. 29 59105
zast. pl. 121 53155
ostat.pl. jiná plocha 342 279700
ostat.pl. manipulační pl. 6 1843
ostat.pl. neplodná půda 2 3316
ostat.pl. ostat.komunikace 140 67324
ostat.pl. silnice 23 75207
Celkem KN 1538 6204654
Par. DKM 1538 6204654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 120
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 166
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.10.2008 intravilán a lesy
DKM-KPÚ 22.05.2008 1:1000 04.07.2008 *) JPÚ mimo lesy a intravilán
S-SK GS 1:2880 1900 02.10.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 15:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.