k.ú.: 758507 - Zalíbené - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572322 - Studnice NUTS5 CZ0531572322
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 234 505324
zahrada 33 7522
travní p. 290 516053
lesní poz 23 26361
vodní pl. tok přirozený 4 3416
zast. pl. 32 8683
ostat.pl. jiná plocha 26 27339
ostat.pl. manipulační pl. 2 662
ostat.pl. neplodná půda 38 39810
ostat.pl. ostat.komunikace 35 37398
Celkem KN 717 1172568
Par. KMD 717 1172568
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 32
LV 63
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.09.2014
S-SK GS 1:2880 1839 09.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 02:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.