k.ú.: 758558 - Třtice nad Olešnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574481 - Studnice NUTS5 CZ0523574481
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 446830
zahrada 29 26503
ovoc. sad 12 33467
travní p. 57 148516
lesní poz 47 703549
vodní pl. nádrž umělá 1 450
vodní pl. tok přirozený 5 8540
vodní pl. zamokřená pl. 1 196
zast. pl. zbořeniště 1 619
zast. pl. 24 10662
ostat.pl. jiná plocha 6 2225
ostat.pl. neplodná půda 9 5626
ostat.pl. ostat.komunikace 21 26125
ostat.pl. silnice 2 7799
Celkem KN 315 1421107
Par. KMD 315 1421107
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 22
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 61
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 21.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 20:21

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.