k.ú.: 758574 - Studnice u Telče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588024 - Telč NUTS5 CZ0632588024
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 2473333
zahrada 50 44470
ovoc. sad 3 8179
travní p. 136 671412
lesní poz les s budovou 12 282
lesní poz 108 809201
vodní pl. rybník 6 38197
vodní pl. tok přirozený 18 4825
vodní pl. zamokřená pl. 1 2135
zast. pl. zbořeniště 3 2696
zast. pl. 65 31652
ostat.pl. jiná plocha 30 14919
ostat.pl. manipulační pl. 3 6425
ostat.pl. neplodná půda 163 158046
ostat.pl. ostat.komunikace 76 61720
ostat.pl. silnice 3 49432
Celkem KN 951 4376924
Par. KMD 951 4376924
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 69
LV 87
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 20.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 06:21

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.