k.ú.: 758884 - Sudoměřice u Tábora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553174 - Sudoměřice u Tábora NUTS5 CZ0317553174
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 1395450
zahrada 206 179760
travní p. 114 388789
lesní poz 68 769688
vodní pl. nádrž přírodní 2 364
vodní pl. nádrž umělá 2 1273
vodní pl. rybník 1 97530
vodní pl. tok umělý 4 7683
vodní pl. zamokřená pl. 10 17490
zast. pl. 290 64877
ostat.pl. dráha 23 111148
ostat.pl. jiná plocha 79 175756
ostat.pl. manipulační pl. 8 13737
ostat.pl. neplodná půda 11 5904
ostat.pl. ostat.komunikace 75 98659
ostat.pl. silnice 18 80423
ostat.pl. skládka 1 1380
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 7113
Celkem KN 1084 3417024
Par. DKM 1084 3417024
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 46
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 278
LV 327
spoluvlastník 435

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2006 intravilán
DKM-KPÚ 07.12.2006 1:1000 13.12.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1830 13.12.2006
S-SK GS 1:2880 1830 18.12.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 16:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.