k.ú.: 759058 - Dobřeň u Kutné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534439 - Suchdol NUTS5 CZ0205534439
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 196 4062171
zahrada 93 77110
ovoc. sad 1 3065
travní p. 40 222775
lesní poz ostat.komunikace 6 11622
lesní poz 35 1165502
vodní pl. rybník 8 30728
vodní pl. tok přirozený 13 49247
vodní pl. tok umělý 10 2703
vodní pl. zamokřená pl. 1 271
zast. pl. společný dvůr 3 1217
zast. pl. zbořeniště 8 5549
zast. pl. 165 104023
ostat.pl. jiná plocha 42 34837
ostat.pl. manipulační pl. 85 105947
ostat.pl. neplodná půda 10 21781
ostat.pl. ostat.komunikace 80 178608
ostat.pl. pohřeb. 1 662
ostat.pl. silnice 11 65343
ostat.pl. skládka 1 4780
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 208
ostat.pl. zeleň 33 124706
Celkem KN 845 6272855
PK 56 34621
Celkem ZE 56 34621
Par. DKM 386 5925055
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 2
Celkem BUD 157
LV 192
spoluvlastník 265

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.11.2008 1:1000 08.12.2008 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.05.2022 02:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.